Brugse Zot feest Walplein Brugge
18 oktober 2017

Officiële opening bierpijpleiding

Momenteel legt Brouwerij De Halve Maan de laatste hand aan de ingebruikname van de fameuze ondergrondse bierpijplijn die aangelegd werd in Brugge. Het project kreeg de laatste maanden grote internationale belangstelling in de media. Internationale media zoals CNN, Wall Street Journal en The Guardian besteedden afgelopen maanden uitgebreide aandacht aan deze wereldprimeur. De meest prangende vraag van de mensen is nu wanneer die bekende bierpijplijn in gebruik zou genomen worden.

16 september

De officiële inhuldiging van de bierpijplijn is voorzien op vrijdagavond 16 september 2016, om 19 uur. Heel wat prominenten en politici hebben hun aanwezigheid bevestigd voor de inhuldiging:

 • Hilde Crevits, Vlaams Minister van Onderwijs
 • Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie
 • Ben Weyts, Vlaams Minister van Openbare Werken, Toerisme en Mobiliteit
 • Philippe Muyters, Vlaams Minister van Economie
 • Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur
 • Renaat Landuyt, Burgemeester van de Stad Brugge
 • Franky Demon, Eerste schepen van de Stad Brugge

Deze beleidsmakers zetten allen op hun manier, en met hun beleidsverantwoordelijkheid, hun schouders onder het project. Zo besliste de Vlaamse Regering recent om de brouwerij voor dit unieke project een “Strategische Transformatie Steun” te geven, onder de vorm van een investeringssubsidie van 396 000 €. De Halve Maan zal op de avond van 16 september een uniek “volksfeest” organiseren op en rond het Walplein en de brouwerij. Voor het feest wordt een speciaal concept uitgewerkt, waarbij het hele Walplein zal afgesloten worden voor het privéfeest. Het hele plein, en de bijhorende brouwerij, zullen speciaal worden ingericht, in samenwerking met Style Integrator en Bruggeling Frederiek Van Pamel. Ook de lokale horeca uitbaters zullen in het speciale concept worden betrokken. De Halve Maan verwacht meer dan 1500 genodigden uit binnen- en buitenland voor het “volksfeest”, waar lokale gastronomie, straatanimatie en muziek zullen samen gaan. 

De brouwerij nodigt op het feest niet alleen haar partners en stakeholders uit, maar verbond er zich ook toe om de vele crowdfunders uit te nodigen die mee intekenden voor de financiering van de bierpijplijn. Ook de crowdfunders worden dus allen persoonlijk uitgenodigd, waardoor het feest een verbroedering kan worden met alle levenslange “Brugse Zot” ambassadeurs. Immers, de mensen die intekenden voor de crowdfunding kregen ook een vergoeding onder de vorm van levenslang gratis Brugse Zot (volgens de grootte van het geïnvesteerde bedrag). De crowdfunding campagne sloot eind vorig jaar af met een record aantal inschrijvingen, en een bedrag van meer dan 300 000 €. Daarmee was het de grootste “reward based” crowdfunding campagne die ooit in België gerealiseerd werd. 

Crowdfunding campagne opnieuw even open

Bij het bekend worden van het pijplijn project kreeg de brouwerij vele spontane reacties van mensen die aan het project wilden deelnemen, die zelfs mee wilden investeren. Vele media speelden erop in, het project werd zowaar een echte “urban legend”. Typerend was bijvoorbeeld de persiflage die door het TV-programma “De Ideale Wereld” werd uitgezonden:
http://www.vier.be/deidealewereld/videos/brugs-bier-stroomt-ondergronds/219677

Vanuit de vele reacties is uiteindelijk de crowdfunding campagne gestart, waarvan het succes verder blijft nazinderen. Deelnemers kregen niet alleen een persoonlijk certificaat, ze kregen ook een vorm van levenslang bier voor de rest van hun leven, volgens de initiële investering.  De volgende pakketten werden aangeboden aan de deelnemers:

 • Gold Membership (twv 7500 €), met onder meer levenslang één gratis flesje Brugse Zot Blond 33 cl per dag
 • Silver Membership (twv 800 €), met onder meer elk jaar een doos van 24x33 cl Brugse Zot blond, levenslang
 • Bronze Membership (twv 220 €), met onder meer elk jaar een geschenkverpakking Brugse Zot Blond 75 cl, telkens op de verjaardag van het lid. 

Aanleg van de pijplijn

De aanleg van de bierpijplijn is een echte wereldprimeur.  Door de toepassing van de pijplijn techniek slaagt Brouwerij De Halve Maan erin om voor een aantal belangrijke uitdagingen oplossingen te vinden. Het hele project kadert in het thema van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het combineert enkele mooie synergiën:

 • Vermindering van de “Carbon Footprint” van de brouwerij, door een structurele vermindering van zwaar wegverkeer, zeker ook in de historische binnenstad. 
 • Verbetering van de leefbaarheid in de Brugse binnenstad, minder wegverkeer, minder lawaai, minder verkeersopstoppingen. 
 • Door het project van de pijplijn stelt het de mogelijkheid om economisch verder te groeien: Brouwerij De Halve Maan is de laatste jaren al een van de snelst groeiende brouwerijen in het land geweest. Deze investering maakt verdere groei voor de komende jaren mogelijk. 
 • Al meer dan 500 jaar is er bijna onafgebroken brouwerij activiteit geweest op de huidige locatie van de brouwerij op het Walplein.  Het is de laatste historische brouwerij die nog actief is in de binnenstad, getuige van een rijk Brugs bierverleden.  Met de pijplijn kan de toekomst van de brouwerij verder bestendigd worden.  Ook de waarde als toeristische trekpleister kan verder uitgebouwd worden: de brouwerij is met haar industrieel-archeologische site de meest bezochte brouwerij van het land. 
 • De stadsbieren Brugse Zot en Straffe Hendrik kunnen verder voor de volle 100 % gebrouwen worden in de Brugse binnenstad, op de authentieke locatie, door de originele familie en volgens de originele recepturen.  Dit geeft aan de bieren en de brouwerij een unieke geloofwaardigheid, die zowel lokaal als internationaal gewaardeerd worden door de bierliefhebbers. 

Technisch

De aanleg van de ondergrondse bierpijplijn is een technisch huzarenstuk. De pijplijn loopt volledig onder openbaar domein, en gaat nergens onder privé eigendommen. Het traject loopt onder meer onder meerdere waterlopen, de historische “reitjes”, onder de ondergrondse parking van het Zand (6 verdiepingen diep), onder de historische stadsvesten, en langs de Bevrijdingslaan. Op vraag van de overheden werd het openbreken van de straten in de Brugse binnenstad zoveel mogelijk vermeden, zodat het historische karakter van de stad op geen enkele manier zou worden aangetast.  Hiervoor werden speciale technieken toegepast met ondergrondse gestuurde boringen, die de hinder tot een minimum moesten beperken.  De leiding is 3276 meter lang, en loopt op het diepste punt zo’n 34 meter onder de grond. 

Gezien de vele wegenwerken in en om Brugge de laatste maanden, moesten de werken ook gebeuren volgens strikte afspraken met de Stad Brugge, teneinde elke mogelijke verkeersimpact te beperken. De gespecialiseerde Belgische firma Denys tekende voor de aannemingswerken voor de pijplijn aanleg.  Naast de aanleg van de pijplijn komen nog vele andere technische uitdagingen: de processen op de brouwerij en de bottelarij moeten worden aangepast, er komt een volledig kuis- en spoelsysteem voor de leiding, en meerdere controlesystemen moeten ervoor zorgen dat de bierkwaliteit op elk moment volledig gegarandeerd blijft, dat alles steriel en volgens voedingsnormen kan gebeuren, en dat er zich geen enkel lek (lekdetectie) of bierverlies kan voordoen. 
Na vele testen en controles is de leiding nu volledig klaar om op 16 september officieel in gebruik te worden genomen. 

Tijdslijn

 • 2012: De eerste “zotte” ideeën rond een ondergrondse Brugse bierpijplijn duiken op… De brouwerij start met een studiefase. 
 • 15/10/2013: Voor het eerst spreekt Xavier Vanneste, Managing Director van Brouwerij De Halve Maan met de Brugse burgemeester Landuyt over het idee van de pijplijn, en hoe een vergunningstraject zou kunnen lopen.  Er volgen vele contacten, ook met het Kabinet van Eerste schepen Franky Demon, die het dossier later naar het Schepencollege zal brengen. 
 • 11/12/2013: Eerste contacten met het kabinet van toenmalig Minister voor Mobiliteit en Wegen en Verkeer, Hilde Crevits
 • 22/09/2014: Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge komt tot een princiepsakkoord voor het verder tot uitvoering brengen van de ondergrondse bierpijplijn. Er kan verder gewerkt worden aan het project, de studiebureaus kunnen verder aan het werk. 
 • 15/06/2015: start van het openbaar onderzoek in de vergunningsprocedure.  Het openbaar onderzoek krijgt uiteindelijk geen enkele klacht te verwerken.  Op dezelfde dag wordt ook de Crowdfunding campagne gelanceerd. 
 • 31/08/2015: Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge keurt de vergunning voor de aanleg van de pijplijn goed, later wordt die ook door de Gemeenteraad goedgekeurd. 
 • 11/12/2015: Vlaams Minister President Geert Bourgeois komt de eerste spadesteek doen van de pijplijn werken. 
 • 31/12/2015: De Crowdfunding campagne wordt afgesloten.  In totaal werden meer dan 400 memberships verkocht, en een bedrag van meer dan 300 000 € opgehaald. Hiermee is deze crowdfunding de grootste “reward based” campagne die ooit in België werd gerealiseerd op dat moment. 
 • 29/02/2016: De meest kritische boring onder de Zandparking wordt afgerond.  Net op tijd worden de werken langs de Hoefijzerlaan afgerond, want de dag erna moeten er andere grote wegenwerken starten in Brugge. 
 • Mei 2016: de werken onder openbaar domein zijn afgewerkt: de pijplijn is klaar om te worden aangesloten.  Alles moet nu getest en aangesloten worden. 
 • 16/09/2016: Officiële inhuldiging en ingebruikname van de pijplijn. 
Opening bierpijpleiding Brouwerij De Halve Maan Walplein Brugge
Brugse Zot feest Walplein Brugge
Brugse Zot feest Brouwerij De Halve Maan Brugge
Interview Brugse Zot Walplein