29 juni 2023

Brouwerij De Halve Maan neemt nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik

Op 29 juni organiseerden we voor de eerste keer onze jaarlijkse algemene vergadering voor onze crowdlenders. Vorig jaar namen 200 liefhebbers van onze bieren deel in onze groene omslag naar een beter circulair water- en energiebeleid.   
 
De genodigden kregen een inkijk in de realisatie van het project en een uniek bezoek aan de operationele waterzuiveringsinstallatie.  Hiermee wordt ons afvalwater aan de hand van innovatieve technieken gezuiverd tot drinkbaar water, dat kan hergebruikt worden in de productie. Het water wordt dus voornamelijk gebruikt voor het spoelen van flessen en vaten en niet als grondstof voor de bierproductie. Daarnaast produceert de waterzuivering ook biogas uit het afvalwater, dat wordt hergebruikt in de productie van stoom. De brouwerij streeft naar een hergebruik van +/- 70%. 
 
Deze installatie werd officieel ingehuldigd door burgemeester Dirk De fauw en wie wou, kon dit gezuiverde water ook proeven.