Xavier Vanneste Brugse Zot Brouwerij De Halve Maan Walplein
01 juni 2022

Brouwerij De Halve Maan lanceert crowdlending campagne om extra te investeren in duurzaamheid

In 2005 herstart Brouwerij De Halve Maan zijn brouwactiviteiten op het Walplein. Xavier Vanneste, zesde generatie van de Brugse brouwersfamilie, blies de brouwerij nieuw leven in met de lancering van het speciaalbier Brugse Zot. Het bier viel onmiddellijk in de smaak, zowel in Brugge als ver daarbuiten. Sindsdien is de brouwerij dan ook één van de snelst groeiende brouwerijen in ons land.

Groeien betekent ook investeren, doorheen al deze jaren volgen de investeringsrondes elkaar op. In 2019 start Brouwerij De Halve Maan met het ambitieus investeringsplan voor de bouw van een nieuwe bottelarij. Ondertussen staat er een bottelarij (die de capaciteit verdrievoudigd) in de steigers. Hiermee kan de verdere groei van de brouwerij gegarandeerd worden. In het nieuwe en state-of-the-art verwerkingscentrum zal gebruik gemaakt worden van de best beschikbare technieken op vlak van energie- en grondstofbesparing. Hierdoor kan er efficiënter, performanter en vooral duurzamer gewerkt worden.

Het personeelsbestand van De Halve Maan groeide over de jaren heen ook uit tot een uitgebreid team van sterke commerciële en operationele profielen. Daarnaast groeide het op internationaal vlak, met buitenlandse verkoopkantoren en wereldwijde distributie. Desondanks de snelle groei blijft het familiale karakter centraal staan.
De brouwerij kende al meerdere succesvolle financieringsrondes, maar slaagde er altijd in om haar onafhankelijkheid en eigenheid te behouden. Het succes van vandaag was alleen mogelijk dankzij het vertrouwen van velen. Het groeiparcours zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van overheden, banken, investeerders en crowdfunders. Daarvoor is de brouwerij hen immens dankbaar.  

Één van de succesvolle financieringen was die voor de wereldberoemde ondergrondse bierpijpleiding, die brouwerij en bottelarij met elkaar verbinden. De brouwerij haalde voor de aanleg van de pijpleiding financiering op via een crowdfunding campagne. Een mijlpaal in de geschiedenis van de brouwerij, die verdere economische groei mogelijk maakte. Daarnaast zorgde het voor een serieuze beperking van CO2 uitstoot, en weerde het al heel wat zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Hierdoor draagt de brouwerij bij tot een meer leefbare omgeving, en toont ze aan dat duurzaamheid gecombineerd met economische groei mogelijk is.

Met de crowdfund campagne haalde de brouwerij in 2016 meer dan €400.000 op. Dit was de grootste campagne van het land, tot dan toe. Dankzij de steun van vele crowdfunders konden ze de 3,3 kilometer lange bierpijpleiding realiseren. Het succes van het project toonde aan dat mensen graag betrokken worden bij duurzame en visionaire projecten, en bezorgde de brouwerij ook een wereldwijde aandacht.

Nu is de brouwerij opnieuw ambitieus en wenst ze een extra groene investering te maken en hiervoor een totaalbedrag van €2.000.000 op te halen. Zo wil de Brugse Brouwerij verder inzetten op haar verduurzaming. Opnieuw wil De Halve Maan de ‘friends, fools, family en fans’ in het verhaal betrekken. Voor dit project gaat De Halve Maan in zee met het crowdlending platform WinWinner, een bedrijf gespecialiseerd in het samenbrengen van bedrijven en investeerders. Via het platform krijgt het publiek de mogelijkheid deel te nemen in deze groene omslag, door middel van een interessante investering.  
 
Door de nakende energiecrisis en het aanhoudende grondwatertekort in Vlaanderen, heeft de brouwerij de ambitie om hier haar steentje bij te dragen. Zo ondertekende Brouwerij De Halve Maan al in 2018, als één van de eerste brouwerijen, de Vlaamse Green Deal met als doel haar ecologische voetafdruk in de komende jaren verder te beperken.
Op de nieuwe productiesite wil De Halve Maan daarom extra investeren in duurzaamheid, met name op het vlak van water, uitstoot en energie, en zo de impact op het milieu nog verder terugschroeven. De brouwerij wil om zijn water- en energieconsumptie te optimaliseren, met deze groeifinanciering, de nieuwe site aan de rand van de stad voorzien van enkele groene upgrades:

  • Een eerste belangrijke investering is een waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater zal aan de hand van innovatieve technieken gezuiverd worden tot drinkbaar water, dat vervolgens kan hergebruikt worden in de productie, of als oppervlaktewater worden geloosd. Bovendien zal de waterzuivering ook biogas produceren uit het afvalwater, dat meteen zal worden hergebruikt in de productie van stoom.
  •  Verder zal De Halve Maan ook investeren in de aanleg van zonnepanelen, waardoor de onderneming zelf zal instaan voor een deel van haar stroomverbruik. Zo schat de brouwerij op piekmomenten tot 60% van haar stroomverbruik te kunnen produceren. De groene stroom zal ook benut kunnen worden voor het opladen van elektrische bedrijfsvoertuigen, want de brouwerij investeert immers steeds meer in elektrificatie van haar logistiek.​

Vanaf 1 juni kan de community intekenen op de duurzaamheidsplannen van De Halve Maan. Mee investeren kan al vanaf €500. Het gaat over een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 5% jaarlijkse brutorente en een looptijd van 5 jaar. De aflossing van het geïnvesteerde bedrag zal eenmalig gebeuren aan het einde van de looptijd. Daarnaast zullen alle mensen die mee instappen in ons duurzaam groeiverhaal kunnen genieten van een exclusief jaarlijks evenement, waar we samen het glas heffen op de toekomst van brouwerij De Halve Maan.

Hiermee zal de Brugse brouwerij de ingeslagen weg van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder bewandelen. Zo gaf Managing Director van De Halve Maan, Xavier Vanneste, aan: “De onderneming trekt nu volop de kaart van de duurzaamheid en wil groene investeringen doen om verder te groeien én tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden.

Deze crowdlending campagne is afgelopen.

Xavier Vanneste Brugse Zot Brouwerij De Halve Maan Walplein