Wereldprimeur bij Brouwerij De Halve Maan

Vandaag heeft schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) in naam van het stadsbestuur de principiële goedkeuring gegeven aan Brouwerij De Halve Maan in Brugge om verder te werken aan haar project, waarbij ze een ondergrondse bierleiding wenst aan te leggen tussen haar 2 productiesites. Nadat er eerder al vanuit Vlaams niveau positief gereageerd was op dit innovatieve project, geeft nu ook de Stad Brugge haar principiële goedkeuring. 

Op de huidige site van de brouwerij in de Brugse historische binnenstad zijn al meer dan 5 eeuwen bijna onafgebroken brouwerijactiviteiten.  Zo wordt er reeds sedert 1441 melding gemaakt van een brouwerij op de huidige site in het Brugse Stadsarchief.  Brugge heeft altijd al een rijke brouwerijgeschiedenis gekend, zo waren er tijdens het interbellum meer dan 30 brouwerijen actief in de binnenstad.  Vandaag is De Halve Maan de laatste brouwerij om deze traditie in stand te houden in de binnenstad. 

Doorheen de jaren investeerde de brouwerij al zwaar in het leefbaar houden van deze activiteiten.  In 2010 opende de brouwerij een nieuwe vestiging buiten de stad, op het industrieterrein Waggelwater, waar de zwaarste industriële activiteiten sindsdien plaatsvinden: filteren, afvullen van bier in vaten en flessen, opslag en logistiek. Toch blijft elke liter van de bekende Brugse Zot op de historische site van het Walplein gebrouwen worden.

De actieve brouwerij in de Brugse binnenstad heeft een unieke erfgoedwaarde, en dit geeft aan het bier de authenticiteit en geloofwaardigheid die “Brugse Zot” als stadsbier moet hebben.  Intussen groeide de brouwerij uit tot een van de belangrijkste Brugse toeristische trekpleisters, met jaarlijks meer dan 100 000 bezoekers.  Ook de economische impact van de brouwerij op het toerisme is dus niet te onderschatten. 

Vandaag gebeurt het transport van het bier vanuit de binnenstad naar het verwerkingscentrum op het Waggelwater met tankwagens.  Door de aanleg van een ondergrondse leiding van het Walplein tot de site op het Waggelwater zou het vervoer met tankwagens kunnen worden afgebouwd. Dit zal leiden tot een sterke reductie van zware vrachtwagens in de binnenstad, en dus een verdere verbetering van de leefbaarheid rond de brouwerij.  “De innovatieve investering zou op termijn tot 85% van het transport met zware vrachtwagens kunnen verminderen. Bovendien past het verminderen van het zwaar verkeer in de binnenstad volledig in het beleidsplan van de Stad Brugge,” verduidelijkt schepen Demon. “Een win-win situatie voor iedereen, waar ik als schepen van Ruimtelijke Ordening heel blij mee ben. Daarnaast is het ook zo dat aan de Stad formeel gegarandeerd wordt dat elke kost die zou voortvloeien uit de realisatie van de pijpleiding (bij aanleg of herstellingswerken ), integraal ten laste zijn van de Brouwerij. Dit zal ook in een overeenkomst vastgelegd worden. Dat wil concreet bijvoorbeeld zeggen dat herstellingswerken aan het wegdek door de aanvrager zullen moeten betaald worden.”

Ondanks de stijgende productie van de laatste jaren kan Brouwerij De Halve Maan dus zorgen voor een verdere afbouw van de milieu-impact van de brouwerij in de binnenstad. Met de ondergrondse leiding zal ook de logistieke hinder in de toekomst vermeden kunnen worden. Enkele decennia terug kwamen immers dagelijks nog meerdere tientallen vrachtwagens voor de brouwerij in de binnenstad. 

Het procedé van het werken met een ondergrondse leiding is voor dergelijke toepassingen helemaal nieuw in België.  Xavier Vanneste: “Dit is een bijzonder innovatieve techniek waardoor economische groei enerzijds, en leefbaarheid anderzijds kunnen worden gecombineerd.  Door haar goedkeuring neemt het Brugse stadsbestuur een visionaire beslissing die de toekomst en de groei van onze brouwerij verder garandeert”. 

Het voorziene tracé vertrekt vanuit het Walplein op de binnenstad, en loopt onder openbaar domein over een afstand van 3 km tot de site op het Waggelwater.  De leiding zal worden aangelegd in hoogwaardig PE, hoofdzakelijk aan de hand van gestuurde ondergrondse boringen.  De bedoeling is vooral om zo weinig mogelijk impact te hebben op het verkeer of weggebruikers, en daarom wordt open sleufwerk op kritieke punten zoveel mogelijk vermeden.  Wegenwerken zullen tot een minimum beperkt kunnen worden, alsook schade aan openbaar domein.  

Foto's

  • Wereldprimeur bij Brouwerij De Halve Maan
  • Wereldprimeur bij Brouwerij De Halve Maan
  • Wereldprimeur bij Brouwerij De Halve Maan

Bezoek ook