Momenteel voert Huisbrouwerij De Halve Maan een ESF project uit.
ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. 

Vanuit ESF krijgen we financiële middelen om dit project uit te voeren. 

Doel van dit project is om onze medewerkers verder te laten groeien en dit op een duurzame manier waardoor ze langer, meer tevreden en meer betrokken kunnen fungeren binnen hun job en/of functie. 

We willen medewerkers sensibiliseren om zelf mee te kunnen instaan voor de groei van de organisatie én voor de groei van henzelf en de verwezenlijkingen die we naar de klant toe kunnen realiseren. 

Op die manier zal hun zelfvertrouwen stijgen, zal hun zelfbeeld positief wijzigen en zullen zij gezien worden als experten binnen hun vakgebied met hoge slaagkans bij alles wat ze ondernemen.

Bezoek ook